NORGES NANBUDO FORBUND

 

 

Nanbudo An art for the creation of energy.

Norges Nanbudo Forbund ble opprettet i 1981, kraftig omorganisert i 1992, og er i dag en viktig bidragsyter for WNF på det organisatoriske plan. Norges Nanbudo forbund er først og fremst et administrativt organ som fungerer som et kontaktpunkt mot Worldwide Nanbudo Federation, samt mellom klubbene i Norge.

NNF bidrar til å organisere en nasjonal terminplan for stevner og trenings - samlinger. For tiden arrangeres 4 Norges Cup - stevner + NM, og det arrangeres 2 treningssamlinger pr. år.

 

Nedenstående skjema illustrerer NNF`s posisjon i forhold til nasjonale funksjoner og WNF

Norges Nanbudo Forbundet :

For perioden 2010-11 har styret følgende sammensetning:

 

Leder: Svein Kristoffersen, svein@nanbudokolbotn.no

Nest - leder: Bjørn Marius Myrvold, marius@nanbudokolbotn.no

Kasserer:   Hanne Gulseth,  hanne.gulseth@bbs.no

 

Styre representant: Grenland        

Styre representant: Oslo OKK

Styre representant: Porsgrunn

Styre representant: Sauda

Styre representant: Sandefjord

Styre representant: Skien

Styre representant: Kolboten

 

Stilartsleder: 

Mail:                                                                 Tlf:+47

Dommer Ansvarlig:

Mail:                                                                    Tlf:+47

Landslagtrener: —————————

Mail:——————————-                   Tlf:+47 ————--

 

Web Design: Kurt Stenberg

Mail: nanbudo-slemmestad@live.com   Tlf:+47 99598907

Flowchart: Alternate Process: NNF
Flowchart: Alternate Process: Stilartleder

Flowchart: Alternate Process: WNF
Flowchart: Terminator: Klubb 1
Flowchart: Terminator: Klubb 3
Flowchart: Terminator: Klubb 2
Flowchart: Alternate Process: Dommeransvarlig 

Flowchart: Alternate Process: Landslagstrener / Sjef
Text Box:

Hanne Gulseth

Kurt Stenberg

Roy Adressen

Ronnie Hagen

Ole Soleng

Knut  Kristiansen

Tilla F. Myrvold

Sist endret: 24.05.2011